Pillangó csoport évzáró

Kedves Szülők! A Pillangó csoport 2015. június 9-én (kedden) 17:00-tól tartja évzáró ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk. a csoport dolgozói

Katica csoport évzáró

Kedves Szülők! A Katica csoport 2015. 06. 02-án (kedden) 16:30-tól tartja évzáró ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Szivárvány csoport évzáró

Kedves Szülők! A Szivárvány csoport 2015. 06. 03-án (szerdán) 16:30-tól tartja évzáró ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösd

PÜNKÖSD Az ószövetségi ember számára a Pünkösd a szövetségkötés ünnepe volt. Arról emlékeztek meg, hogy Mózes megkapta az Istentől a TÍZPARANCSOLAT kőtábláit. Számunkra ma is a Szentlélek ajándéka, ha helyesen tudjuk értelmezni, megérteni a kőtábla üzenetét. „A Tízparancsolat nem tilalmak terhe, hanem a Krisztus mellett szabadon döntő ember életének erkölcsi kertje.” A keresztény Pünkösd Húsvét után 50. napon a Szentlélek leszáll az apostolokra s megerősíti átformálja az életüket. Ez a nap az Egyház születésnapja. „Az Egyházat (amibe mindazok beletartoznak akik megvannak keresztelkedve) a Szentlélek élteti: szívverése, éltető ereje, oxigénje mai is. Szent Iréneusz így ír erről a titokzatos igazságról, hogy jobban megérthessük. „A víz összegyűjti a lisztszemcséket, hogy egyetlen kenyeret készítsen belőlük: így gyűjti egybe a Szentlélek a hívőket, hogy egyetlen testet, Krisztus Testét alkossa meg belőlük. A Liturgia (szentmise) az Egyház laboratóriuma: itt gyúrja össze az Atyaisten gyermekeinek gyülekezetét két kezével – a Szóval és Lélekkel - egyetlen kenyérré, Krisztus Testévé, az Egyházzá. Ezen az ünnepen templomainkat zöld faágakkal a padlózatot fűvel, virágokkal ékesítjük fel. A zöld és a virágok az életet jelképezik, ezért lettek az életadó Lélek szimbólumai. Ahogyan a természet tavasszal zöldbe és virágba borulva újjáéled, az Egyház és a hívek is ugyanúgy megújulnak a Szentlélek ereje által. Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa- illat, fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alakjába’ támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, hírdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek! Reviczky Gyula: Pünkösd

Anyaság

Gyermeket adtál, Uram, s boldoggá tettél. Játszadoztam vele, mint gyermek a legkedvesebb játékával. Gyermeket adtál, Utam, s megrémítettél. Félteni kezdtem sosem látott rettenetes betegségektől, aggódva akartam megóvni egészségét. Gyermeket adtál, Uram, s kétségbe ejtettél. Ellenem szegült kicsi, kemény akarata, s riadtan gondoltam arra, hogyan fogom majd vezetni az általam jónak vélt úton. Gyermek adtál, Uram, és társat is adtál, hogy örömöt, félelmet, kétséget ne kelljen egyedül hordozni. Gyermeket adtál, Uram, és nagyszülőket is adtál, akik lelki kincseket, örökséget adtak tovább nekünk. Gyermeket adtál, Uram és keresztszülőket, rokonokat adtál, hogy egymásra támaszkodhassunk. Gyermeket adtál, Uram, s Jézus Krisztust adtad, hogy félelmeink Benne örömmé oldódjanak.
Legfrissebb